آزمون مقاومت درب، پنجره و نما


آزمون های تخصصی کیفیت در و پنجره و نما ایستاتست

گروه صنعتی هادی آلووین در زمینه انجام آزمون‌های درب، پنجره، نما و آموزش کنترل کیفیت واحد‌های تولیدی به عنوان یکی از مراکز فعال در امر تحقیق و توسعه حوزه درب، پنجره، نما و افزون بر آن آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه انجام آزمون‌های درب، پنجره، نما بر مبنای استاندارهای ملی ایران از سال ۱۳۹۲ مشغول به فعالیت می‌باشد. هدف مجموعه هادی آلووین ایجاد تمرکز بر دقت در انجام آزمون‌ها می‌باشد تا بدین‌وسیله بتواند علاوه بر کمک به بهبود مستمر کیفیت در فرآیند‌های تولیدی، گامی نو در حوزه تحقیقات ساختمان بردارد.

درب و پنجره و نما

پس از تولید یک محصول، آزمون و ارزیابی عملکرد آن در راستای حصول اطمینان از تولید مناسب و با کیفیت استاندارد ضروری می‌باشد. آزمون‌های عملکرد در و پنجره‌ها، نفوذپری هوا، فشار باد و آب‌بندی از فاکتورهای اساسی در ایجاد و استمرار تولید یک محصول با کیفیت می‌باشد. هادی آلووین، تنوعی از آزمون‌های مختلف را با استاندارهای ملی و بین المللی ارایه می‌نماید.

آزمون نفوذپذیری هوا

در این آزمون رفتار نمونه، در برابر فشار باد مثبت و منفی مورد بررسی قرار گرفته و میزان نفوذ هوا به درون ساختمان اندازه‌گیری می‌شود. این آزمون بر اساس استاندارد isiri 7822 انجام و بر اساس استاندارد isiri 11093 رده‌بندی می‌گردد.

آزمون مقاومت در برابر فشار باد

در این آزمون رفتار نمونه، در برابر فشار باد (طوفان) مورد بررسی قرار گرفته و میزان خمش اجزاء عمودی نمونه مورد آزمون اندازه‌گیری می‌گردد. این آزمون بر اساس استاندارد isiri 11421 انجام و بر اساس استاندارد isiri 11420 رده‌بندی می‌گردد.

آزمون مقاومت در برابر نفوذ آب

در این آزمون رفتار نمونه، در برابر بارش باران همراه با فشار باد مورد بررسی قرار گرفته و درجه مقاومت نمونه مورد آزمون مورد بررسی قرار می‌گیرد. این آزمون بر اساس استاندارد isiri 7821 انجام و بر اساس استاندارد isiri 11864 رده‌بندی می‌گردد.

عملکرد و استحکام

در این آزمون ساختار نمونه در برابر باز و بسته شدن متوالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این آزمون بر اساس استاندارد isiri 8510 انجام و رده بندی می‌گردد.

امنیت

در این آزمون رفتار نمونه در برابر ورود غیر مجاز مورد بررسی قرار می‌گیرد. این آزمون بر اساس استاندارد isiri 8510 انجام و رده بندی می‌گردد.

جوش

آزمون جوش، در و پنجره، BS EN 514: 2000 ISIRI10930 و نتایج آن مطابق با استاندارد BS EN 514: 2000 ISIRI10930 تحلیل می‌شود.

آزمون هدایت امواج مرئی

در این آزمون رفتار نمونه، در برابر تابش امواج مرئی در طول موج‌های mm 400-700 مورد بررسی قرار گرفته و میزان هدایت نمونه مورد آزمون اندازه‌گیری می‌شود.

آزمون هدایت امواج مادون قرمز

در این آزمون رفتار نمونه، در برابر تابش امواج مادون قرمز در طول موج ۳۶۵mm مورد بررسی قرار گرفته و میزان هدایت نمونه مورد آزمون اندازه‌گیری می‌شود.

آزمون هدایت امواج ماورا بنفش

قرار گرفتن در معرض نور خورشید می‌تواند مشکلات پوستی و سرطان پوست را به همراه داشته باشد. در این آزمون رفتار نمونه، در برابر تابش امواج ماورا بنفش در طول موج ۹۵۰mm مورد بررسی قرار گرفته و میزان هدایت نمونه مورد آزمون اندازه‌گیری می‌شود. مهمترین ویژگی‌های یک شیشه در جهت محافظت مقابل امواج ماورا بنفش، رنگ و نوع شیشه (خصوصاٌ شیشه‌های لمینت شده) است.

آزمون جوش

استحکام جوش یک پنجره UPVC تابعی از عوامل پیچیده و گوناگون می‌باشد. مهم‌ترین این عوامل فرمولاسیون تولید پروفیل پنجره فرآیند تولید و شرایط جوش می‌باشد. در این آزمون رفتار نمونه، در برابر اعمال نیروهای منجر به شکست مورد بررسی قرار گرفته و میزان مقاومت جوش گوشه‌ها اندازه‌گیری می‌گردد. این آزمون بر اساس استاندارد isiri 10930 انجام و درجه‌بندی می‌گردد.